Back to All Events

Cwmwl Tystion / Witness

  • Chapter Arts Centre Market Road Cardiff, Wales, CF5 United Kingdom (map)

Tomos Williams trumpet
Huw Warren piano
Rhodri Davies harp, electronics
Francesca Simmons violin, saw
Huw V Williams bass
Mark O'Connor drums
Simon Proffitt live visuals

Trumpeter Tomos Williams has assembled a cast of brilliant Welsh musicians to perform The Cwmwl Tystion Suite, a new work incorporating elements of jazz, the avant-garde, improvisation and Welsh folk.

The name 'Cwmwl Tystion' is derived from a poem by the great Welsh poet Waldo Williams - the music 'bares witness' to these complex and difficult times. This will be the first time Huw Warren (Quercus) and Rhodri Davies (Hen Ogledd), both leaders in their field and musicians of international reputation, perform together, while Mark O'Connor, Huw V Williams and Francesca Simmons all bring unique contributions to the project. Simon Proffitt will also be accompanying the performances with live visuals, interacting with the music in real time.

'The Cwmwl Tystion Suite' has been funded by Tŷ Cerdd, and the tour is made possible by generous Arts Council of Wales financial support.

Other dates of their tour include Cafe Oto London 26/6, Taliesin Arts Centre, Swansea, 28/6 and Pontio, Bangor 29/6.

Tickets £15


CwmwlTystion - FullBandAber.jpg

Mae'r trwmpedwr Tomos Williams wedi dod â chriw o gerddorion arbennig o Gymru ynghyd i berfformio suite newydd o gyfansoddiadau sy’n cynnwys elfennau o jazz, yr avant-garde, byrfyfyrio a cherddoriaeth werin Cymru.

Bydd y band yn perfformio suite newydd o gyfansoddiadau sy’n cynnwys elfennau o jazz, yr avant-garde, byrfyfyrio a cherddoriaeth werin Cymru. Daw'r enw 'Cwmwl Tystion' o waith un o feirdd pennaf Cymru, Waldo Williams, a bydd y gerddoriaeth yn 'tystio' i'r oes sydd ohoni. Hwn fydd y tro cynta' i Rhodri Davies (Hen Ogledd) a Huw Warren (Quercus) berfformio gyda'i gilydd – mae’r ddau yn gerddorion Cymreig unigryw a chanddyn nhw ddilynwyr yn fyd-eang. Mae Mark O'Connor, Huw V Williams a Francesca Simmons yn cynnig egni a phrofiadau cerddorol amrywiol a chyfoethog, a’r cyfan wedi’i ategu gan Simon Proffitt, a fydd yn creu delweddau gweledol byw wrth i'r cerddorion berfformio.

Cafodd 'Suite Cwmwl Tystion' ei hariannu gan Dŷ Cerdd ac fe dderbyniodd y daith gefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Tomos Williams - trwmped
Huw Warren – piano
Rhodri Davies – telyn, effeithiau trydanol
Francesca Simmons – ffidl, llif
Huw V Williams – bas
Mark O'Connor – drymiau