Back to All Events

Lau

  • RWCMD Castle Grounds Cardiff, Wales, CF10 3ER United Kingdom (map)

Kris Drever vocals, guitar
Martin Green accordion, electronics
Aidan O’Rourke fiddle, fx

The most celebrated modern folk band in the UK, Lau are named after an Orcadian word meaning “natural light”. Formed in Edinburgh in 2006 they were quickly hailed as a band of rare innovation and invention, winning four BBC Folk Awards for Best Band as they stretched folk music’s boundaries and explored new musical territory with each release and concert tour. Lau’s concerts are unforgettable live experiences and their thrilling marriage of acoustic and electronic sound, theatricality and virtuosity is a joy to experience.
This tour celebrates the February release of Lau’s new album
‘Midnight and Closedown’.

“Dazzling players and inventive musical minds” The Guardian

Tickets £17, £15

Venue: Dora Stoutzker Hall


47120413_10155602601567234_1353064747217453056_n.jpg

Gwener 22 Chwefror 7.30pm

Kris Drever lleisiau, gitarau
Martin Green acordion, electroneg
Aidan O’Rourke ffidl, fx

Mae Lau, band gwerin modern mwyaf adnabyddus yn y DU, wedi’i enwi ar ôl un o eiriau’r Ynysoedd Erch sy’n golygu “golau naturiol”. Ffurfiwyd y band yng Nghaeredin yn 2006 ac yn gyflym iawn daeth i gael ei gydnabod fel band oedd ag arloesedd a dyfeisgarwch prin, gan ennill pedair Gwobr Gwerin BBC am y Band Gorau wrth iddynt ymestyn ffiniau cerddoriaeth werin ac archwilio tiriogaeth gerddorol newydd gyda phob cyhoeddiad neu daith cyngherddau. Mae cyngherddau Lau yn brofiadau byw bythgofiadwy ac mae eu cyfuniad gwefreiddiol o sain acwstig ac electronig, profiad theatraidd a meistrolaeth yn bleser i’w brofi.
Mae’r daith hon yn dathlu rhyddhau albwm newydd Lau, ‘Midnight and Closedown’, ym mis Chwefror.

“Chwaraewyr disglair a meddyliau cerddorol dyfeisgar” The Guardian

Tocynnau £17, £15 consesiynau

Neuadd Dora Stoutzker

Tickets £18.50  |  14yrs+
Doors 7.30 pm


Earlier Event: February 22
Amser Jazz Time
Later Event: February 22
Gethin Liddington Electric Quartet