Back to All Events

Angélique Kidjo's Remain in Light

  • Wales Millenium Centre Bute Place Cardiff, Wales, CF10 4QH United Kingdom (map)

DONALD GORDON THEATRE

Tickets (max 8 seats per booking): 
£17.50 - £24.50

Age Guidance: 14+ (No under 2s).

Angélique Kidjo's latest project; her reinterpretation of the classic Talking Heads album 'Remain In Light' - showcases incredible new arrangements of the iconic songs. She takes the classics such as Crosseyed and Painless, Once in a Lifetime, and Born Under Punches (The Heat Goes On) and reinterprets them with electrifying rhythms, African guitars, and layered backing vocals.  

As a performer, her striking voice, stage presence and fluency in multiple cultures and languages have won respect from her peers and expanded her following across national borders. Kidjo has cross-pollinated the West African traditions of her childhood in Benin with elements of American R&B, funk and jazz, as well as influences from Europe and Latin America. Get ready for an unforgettable performance of familiar melodies reworked into a spectacular genre-bending presentation. 

“Her bridge to “Remain in Light” carried mutual respect, playful cross-references and sheer pleasure, as Ms. Kidjo repatriated the grooves in the songs and threaded African words and melodies directly through them.” New York Times. 


30742216_10156322113662679_1348215961068503040_n.jpg

THEATR DONALD GORDON

Tocynnau (8 sedd ar y mwyaf i bob archeb):
£17.50 - £24.50

Canllaw Oed: 14+ (Dim plant dan 2 oed).

Mae prosiect diweddaraf Angélique Kidjo - sef ail-ddehongli albwm clasurol Talking Heads, 'Remain In Light' - yn ein cyflwyno i drefniadau newydd anhygoel o'r caneuon enwog. Gan droi at glasuron fel Crosseyed and Painless, Once in a Lifetime, a Born Under Punches (The Heat Goes On), mae hi'n eu hail-ddehongli gyda rythmau trydanol, gitarau Affricanaidd, a lleisiau cefndir aml-haenog.  

Fel perfformwraig, mae ei llais trawiadol, ei phresenoldeb ar y llwyfan a'i rhuglder mewn sawl iaith wedi ennyn parch ei chyd-gerddorion ac wedi denu cefnogwyr iddi ar draws ffiniau gwledydd. Mae Kidjo wedi cyfuno traddodiadau'i phlentyndod yn Benin yng Ngorllewin Affrica ag elfennau o jazz, ffync ac R&B Americanaidd, yn ogystal â dylanwadau o Ewrop ac America Ladin. Byddwch yn barod i weld perfformiad bythgofiadwy o alawon cyfarwydd a'r rheini'n ymddangos ar eu newydd wedd mewn cyflwyniad syfrdanol sy'n pontio gwahanol arddulliau.

"Her bridge to "Remain in Light" carried mutual respect, playful cross-references and sheer pleasure, as Ms. Kidjo repatriated the grooves in the songs and threaded African words and melodies directly through them." New York Times.