Back to All Events

Utopia | Curated by Charlotte Church

  • Wales Millenium Centre Bute Place Cardiff, Wales, CF10 4QH United Kingdom (map)

Donald Gordon Theatre

Tickets (max 8 seats per booking): 
£20

Age Guidance: 14+ (No under 2s).

Curated by Charlotte Church, Utopia brings together a contrasting line-up of voices from world music, cabaret, electronica, synth-pop and folk, all snuggled together as comfortable bedfellows.

ionnalee is the new solo project of audiovisual electronic pop phenomenon iamamiwhoami's creator Jonna Lee. She explores themes of mortality and legacy building in her striking album and film EVERYONE AFRAID TO BE FORGOTTEN .

Fatoumata Diawara is a poet-chanteuse, huskily perfect-pitch. Diawara grew up hearing Wassoulou music, a style thought to be one of the main ancestors of blues. Her album coproduced by Mathieu Chedid (-M-) fuses traditional and modern African sounds.

Le Gateau Chocolat's work extends beyond the world of drag performance to contemporary opera and beyond - a cabaret legend, performing on major stages all over the world from Adelaide to Edinburgh, and Wroclaw to Sydney.

Award-winning Talia Randall is funny, political and moving. A dyslexic raised in a house where puns, witticisms and double entendre were art forms of the highest rank, Talia developed her voice at the revered Roundhouse Poetry Collective.Donald Gordon Theatre

ionnalee.com


30725920_735084950215299_8723726233474433024_n.jpg

Theatr Donald Gordon 

Tocynnau (8 sedd ar y mwyaf i bob archeb):
£20

Canllaw Oed: 14+ (Dim plant dan 2 oed).

Wedi'i guradu gan Charlotte Church, mae Utopia yn cyfuno rhaglen o leisiau cyferbyniol o gerddoriaeth fyd, cabaret, electronica, synth-pop a gwerin, a'r cyfan wedi cwtsho at ei gilydd.

Prosiect unawdol newydd yw ionnalee gan Jonna Lee, sef creawdwr y ffenomen pop electronig clyweled iamiwhoami. Mae hi'n ymchwilio marwolaeth a chreu etifeddiaeth yn ei halbwm a ffilm drawiadolEVERYONE AFRAID TO BE FORGOTTEN .

Mae Fatoumata Diawara yn fardd-gantores gryglyd â thraw perffaith. Magwyd Diawara ar gerddoriaeth Wassoulou, arddull a ystyriwyd yn un o gyndadau'r blŵs. Cyd-gynhyrchwyd ei halbwm gan Mathieu Chedid (-M-) ac mae'n ymdoddi synau traddodiadol a chyfoes Affricanaidd. 

Mae gwaith Le Gateau Chocolat yn ymestyn y tu hwnt i fyd perfformiadau drag i opera gyfoes ac ymhellach fyth - dyma chwedl cabaret sydd wedi perfformio ar lwyfannau mawr ledled y byd o Adelaide i Edinburgh, a Wroclaw i Sydney.

Mae Talia Randall wedi ennill gwobrau am ei pherfformiadau doniol, gwleidyddol a gwefreiddiol. Fel person dyslecsig a godwyd mewn cartref lle'r oedd y parch mwyaf i fwyseiriau, jôcs ac ystyron deublyg, datblygodd Talia ei llais yn yr enwog Roundhouse Poetry Collective.


Earlier Event: June 15
Amser Jazz Time